2015. szeptember 22., kedd

Bogumilok

 Bogumil síremlék (Bosznia-Hercegovina)
 Mostar közelében lévő bogumil síremlékekről készült fotókat itt találod!
A fotókat Balajthy Gréta késztette 
A bogumilok (or. 'Isten kedveltjei'): eretnek szekta. - A hagyomány szerint Péter bolgár cár (927-968) idején Jeremias Bogomil bolgár pap alapította. Hitük szerint a világot a Jó (Isten) és a Gonosz (ördög) teremtette; Isten teremtménye a lélek (a porhüvelybe zárt szellem). A földi világot, a testet s az egyh-at is Isten elbukott elsőszülött fia, Satanael teremtette, a másik fia, Jézus Krisztus testet öltve megmutatta az igazság felé vezető igaz utat, de tanait később meghamisították. „Keresztények” (igazak) csak azok lehettek, akik tökéletességre törekedve egész napjukat elmélkedéssel töltötték, a lélek túlvilági életére készülve. A testi életet és a munkát az ördög előtti hódolatnak tartották. Az egynejűséget éppoly bűnnek tartották, mint a kicsapongást v. többnejűséget. Az emberben 2 lelket tételeztek föl, a jót és a rosszat, s csak az lehetett bogumillá, akiből a rossz lélek távozott.
...A 12. sz. óta Velence támogatta a bogumilokkal rokonszenvező délszláv tartományurakat, ezáltal a magyar szárazföldi hatalmat gyengítve elvonta azt az érdekterületének tartott tengerparttól s a tengeri kereskedőktől. A bogumilok visszavezetése az Egyházba sikertelen maradt, a török hódítás után az egymástól elszigetelt bogumil falvak népe a gazdasági kedvezmények hatására is áttért a mohamedán hitre.
Forrás és további infó itt!
Boszniában, ahol szinte majdhogynem államvallás volt a bogumilizmus, főurak, így az ország vezetője Kulin bán is áttértek a bogumil hitre, viszont megmaradt a feudális birtokrendszer, a jobbágyság, az adók, a címek és előjogok, míg a bogumilizmusnak az alapelvei az őskereszténység szegénységhez való visszatérésre buzdított.
Forrás és további infó itt!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése