2018. november 27., kedd

Pavlovszk


PAVLOVSZKban készült fotókat itt nézeted meg!

Pavlovszkban I. Pál cár (szül: 1754.10.1;uralkodott:1796.11. 6. – 1801. 03.23.) klasszicista stílusú kastélya  jóval kisebb a Katalin-kastélynál, de a berendezése legalább olyan érdekes, ugyanis I. Pál és 2. felesége  Marija Fjodorovna (=Zsófia Dorottya württembergi hercegnő) akkoriban beutazták fél Európát, és rengeteg műkincset vásároltak a kastély díszítésére.

II. Katalin fia, aki gyűlölte anyját, feleségével szeretetben, barátságban élt. Pál meggyilkolása után felesége "női kastéllyá" alakította saját ízléségnek megfelelően. XVI Lajos feleségével, Maria Antoinette-tel levelezett az aktuális stílusirányzatokról, de a palota egyes helységei pl. hálószoba enyhén túldíszítettre, mondhatni giccsesre sikerültek. 

Pál és 2. felesége, Marija Fjodorovna eleinte szerették egymást és remekül kijöttek egymással. Marija Fjodorovna élete végéig (1828) szerelmes volt Pálba, aki házasságuk elején viszonozta ezt, de mivel a cárnak szeszélyes, gyorsan változó érzelmei voltak, később már csak barátokként éltek. 

Pálnak és Marija Fjodorovnának tíz utóda született, négy fiú és hat lány. Az idősebbek kamaszkorukig csak kevés időt tölthettek a szüleikkel, mivel II. Katalin közelében kellett élniük, hogy a cárnő ellenőrizhesse a tanításukat.

A cár Jekatyerina Ivanovna Nyelidovával szenvedélyes, plátói kapcsolatot tartott fenn, ami eleinte feszültséget okozott a cárné és a cár között, de később Marija Fjodorovna és Jekatyerina Ivanovna összebarátkoztak. 1798-ban az uralkodó Ánya Petrovna Lopuhina iránt gyulladt szerelemre, elhanyagolva feleségét és Nyelidovát is.

A cárnak szigorú napirendje volt, amihez minden helyzetben ragaszkodott. Erről leginkább feleségének írt levele tanúskodik: „… Mint fentebb mondtam, a szabályok pontos betartása az egyik legfőbb feltétel, amelynek meg kell felelni az életben; ezt megismétlem különösen a családon belüli rendre vonatkozóan. Sok mindentől megkíméljük magunkat, ha betartjuk a lefektetett szabályokat, beleértve a férfiember egyik legfőbb ellenségét: az unalmat… Saját időbeosztásom reggel tízkor kezdődik, amikor teljesen elkészülök az öltözködéssel, és egészen délig egy perc szabad időm sincs.”

„Az arca csúnya, kivéve a szemét, melynek kifejezése, ha éppen nem haragszik, végtelenül kedves és nemes. Amikor haragszik, a tekintete ijesztővé válik. Viselkedése nem mondható kellemesnek, de nem nélkülözi a méltóságot, különösen pedig a jó modort. A nőkkel szemben udvarias, és ezzel erősen elüt másoktól, ami vitathatatlanná teszi fejedelmi és nemes lényét.” – Lieven hercegnő, egy orosz diplomata felesége véleménye az uralkodóról.
*
A cár rögeszméje volt, hogy összeesküvést szőnek ellene, és meggyilkolják. 1797-ben megbízást adott Vincenzo Brennának és Vaszilij Ivanovics Bazsenyovnak, hogy építsenek számára egy új palotát. A Szent Mihály-palota egy vizesárokkal körülvett, rejtett lépcsőkkel felszerelt épület volt, ahova a cári család 1801-ben költözött be.

Pjotr Alekszejevics Pahlen gróf Szentpétervár katonai kormányzója volt. Ő eszelte ki a cár elleni összeesküvést, erről a trónörökös, Sándor cárevics is tudott. A gróf bejuttatta az összeesküvőket a Szent Mihály-palotába 1801. március 22-nek éjszakáján. A cár a hálószobájában, a spanyolfal mögé bújt el, de megtalálták, és dulakodás kezdődött az uralkodó és támadói között. Pált brutálisan megverték, végül megfojtották egy zsineggel. 46 éves volt. A cárevics úgy tudta, hogy apját csak le akarják mondatni, és erre vallott az is, hogy az összeesküvőknél egy lemondó nyilatkozat volt, amelyet Pálnak csak alá kellett volna írnia.

Később halála okát szívszélhűdésnek tulajdonították, de hamar elterjedt az igazság. Utódai kinyilvánították róla, hogy nem volt egészen épelméjű, és ez a vélemény még a 20. században is erősen tartotta magát. Csak napjainkra kezdték el úgy értékelni uralmát, mint egy kísérletet a rendőrállam bevezetésére és az egyeduralom megszilárdítására.

Forrás: Wikipedia

2018. november 25., vasárnap

Katalin napra


A Katalin név jelentése: korona, mindig tiszta.

ALEXANDRIAI SZENT KATALIN a 4. század elején élt Alexandriában.

Egyes írások szerint Katalin a ciprusi király leánya, akit szülei csodás ajándékként kaptak Istentől. Miután fölserdült és megkeresztelkedett, másnap megjelent neki látomásban a Szűzanya ölében a kicsi Jézussal, aki eljegyezte Katalint magának.

Katalin remek érvelési képességéről nevezetes: Maxentius császár alexandriai látogatása idején megtagadta a bálványáldozatban való részvételt.Maxentius ötven pogány filozófust rendelt Katalin meggyőzésére, azonban mind az ötvenen megtértek a lány hatására, ezért megégették őket. A császár ezután felkínálta Katalinnak a császárnői trónust, s ezzel burkoltan a házasságot, azzal az ígérettel, hogy minden városban szobrot állíttat neki. Katalin egyértelműen visszautasította a kísértést.
Megkínzására készített kerék szétrobbant!
 
Katalin halála előtt imádkozott azokért, akik majd közbenjárását kérik és Isten válaszolt neki a felhőből, hogy kérése teljesül. A legenda szerint, amikor feje lehullott, testéből nem vér, hanem tej folyt, majd angyalok fogták a testét, és a Sínai-hegyre vitték, ott temették el.
Sírja fölött áll ma a Szent Katalin-kolostor.

A középkorban széles körben és nagyon bensőségesen tisztelték szüzességéért és bölcsességéért. Mivel a hit igazságát oly hatásosan védte, a teológusok, filozófusok és ügyvédek védőszentje lett.
A párizsi Sorbonne egyetem pecsétjébe is őt vésették. Ebből következően a középkori főiskolák, könyvtárak, tanárok és tanulók, szónokok és később a nyomdászok védőszentjükként tisztelték. Mivel utolsó imádságában Katalin a betegeknek és haldoklóknak is segítséget ígért, a késő középkorban gyakran a kórházak patrónájaként is megjelenik; s mert a börtönben oly sokáig kínozták, és volt ereje elviselni, a foglyok is hozzá folyamodtak szabadulásért. Mivel pedig a kínzására szerkesztett késes kerekek összetörtek, mindazok az iparosok, akik kerékkel foglalkoztak, szintén segítségül hívták. A házasságra készülő fiatal lányok is segítségét kérték, hogy jó vőlegényre találjanak. A tizennégy segítő szent közé sorolták.

Katalin napjához kötődő szokások és hiedelmek
Katalin eljegyzése


A házasságra készülő fiatal lányok segítségét kérték, hogy jó vőlegényre találjanak. Úgynevezett katalinágat (vagy katalingallyat) vágtak, és vízbe tették. Ha az ág karácsonyra kihajtott, azt jelezte, hogy a lány férjhez megy a következő évben. A lányok nagy bizalma onnan eredt, hogy egy legenda szerint Jézus gyűrűvel eljegyezte Katalint, és ugyanakkor megígérte menyasszonyának, hogy meghallgatja mindazokat, akik hozzá könyörögnek pártfogásért.
Katalin napja női dologtiltó nap volt. Szoptatáskor, fejfájás és nyelvbajok ellen is oltalmul hívták a szentet. A legények Katalinkor böjtöltek, hogy álmukban meglássák a jövendőbelijüket.
Mivel Katalin napja közvetlenül az advent kezdete előtti napokra esik, ezért a népi köztudat szerint Szent Katalin az újborral kezdődő kisfarsang utolsó napja. Ezentúl már sem lakodalmat, sem bált nem tartottak egészen a nagyfarsangig. Országosan ismertek és népszerűek voltak a Katalin-bálok.

A jeles naphoz kötődő időjárási regula szerint: ha Katalin kopog, akkor karácsony locsog, ha Katalin locsog, akkor a karácsony kopog.

Forrás:Internet
A fotók a Budapesti Szépművészeti Múzeumban kiállított művekről készültek

2018. november 24., szombat

A Szépművészeti múzeum Román Csarnoka és az időkapszula

A Szépművészeti Múzeumban és Román Csarnokban készült fotókat itt találod!

A Szépművészeti múzeum Román Csarnoka hetven évig el volt zárva, 2017-ben pedig a freibergi kapu beépített gipszmásolata fölött, egy rozettában időkapszulát találtak a restaurátorok.

Egy papír volt benne, ami leírja, kik vettek részt a múzeum tereinek díszítésében.

A kis üvegben elhelyezett cédulán ez olvasható:
"A román terem festését tervezte Glaser János festő mester, a figurális részletek Reissmann Miksa festőművésztől készültek, a díszletfestések Beszédes Ottó festősegéd vezetése alatt készültek el. – Továbbá a két lépcsőház, a Díszterem, Michel Angelo terem, a Dór és a Ión termek festő munkái, szintén az itt nevezet festőktől készültek. Ezen munkák kivitele 1903 október elejétől 1904. június végéig tartott. –
Ezen okmányt ide elhelyeztem mielőtt az állványt a teremből lebontották. –
1904. május hó. 28-án Beszédes Ottó"


Glaser János a korszak keresett díszítőfestője volt, a legismertebb munkái közé tartozik a Bakáts téri templom, valamint a dobozi Wenckheim-kastély temploma és sírboltja díszítése. A Bécsben és Berlinben tanult Reissmann Károly Miksa a századforduló népszerű művésze volt, tájképei és zsánerei ma is szerepelnek az aukciós házak kínálatában. Beszédes Ottónak köszönhetők többek között a szegedi dóm ornamentális díszei. Nyugodtan állíthatjuk, hogy a korszak legjobbjait alkalmazták Schickedanz Albert épületének kifestéséhez. (Lotz Károly hajlott kora miatt nem tudott eleget tenni a felkérésnek, ő 1904-ben el is hunyt.)
Forrás: Múzeum cafe

2018. november 21., szerda

PUSKIN


Puskin: Borostyán terem

Sok turista számára a legnagyobb élményt a város környéki cári kastélyok megtekintése jelenti, hisz fényűzésben még az abszolutizmus korának francia királyai sem versenyezhettek az orosz cárokkal. Puskin városában, a Carszkoje Szelo birtokon található Katalin-kastélyt és gyönyörű parkját néztük meg. A palota homlokzata 300 méter hosszú, a pazarul berendezett termek közül a Borostyánszoba a leghíresebb, az oroszok a világ 8. csodájának tartják. A borostyán szoba állítólag gyógyító hatással bír. Ezt ellensúlyozandó a (termet) felügyelőnők válogatott szitkokkal illetik a turistákat ha fényképezés gyanús mozdulatot tesznek. Félig szerencse, hogy ezt saját nyelvükön teszik, így a szavakat nem mindenki, a rossz hangulatot azonban annál többen érzékelik.Mentségükre legyen mondva, hogy mindezt "jó szándékkal" teszik, a szoba épségét gondolják így megvédeni.Csodával határos, hogy a szitkok hatására a gyorostyán berakások még nem potyogtak ki a helyükről.

2018. november 20., kedd

A szomorúság és a szeretet

A bánat gyermekké tesz mindannyiunkat újra
Ralph Waldo Emerson mondta ezt, és igaza van. 
Egy jó sírás csodákat tehet néha, és a szomorúság a szeretet megnyilatkozása. 
A szomorúság és a boldogtalanság nem ugyanaz, erre fontos emlékeznünk. 
Szóval, ha szomorú vagy, örülj! Ez valami fontosat elmond rólad. 
Vannak ennél rosszabb dolgok is.
Azonkívül, a szomorúság megtisztítja a szívet.
Neale Donald Walsch

2018. november 13., kedd

Szentpétervár Téli palota

A Téli palota lépcsőháza

Szentpétervár Ermitázs fotókat itt találod!
"Vérén Megváltó" templomról készült fotókat itt találod!

Délelőtt a Téli Palotát is magába foglaló Ermitázst,a Téli Palota fényűző reprezentatív termeit és a „Nyugat művészete” gyűjteményt néztük meg, mely magában foglalja például az itáliai reneszánsz festők alkotásait is. Majd  séta a város főutcáján, a közeli Nyevszkij proszpekten. A séta közben a római Szent Péter-bazilikára emlékeztető Kazanyi-székesegyházat, és a meseszép „Véren megváltó” temploma meglátogatására is jutott idő.

Az egész utazás fénypontja az Ermitázs volt: nézni a Néva hajóforgalmát a palota báltermeinek ablakából... ücsörögni abban a patányi szobában, ahol az ideiglenes kormány ülésezett, mielőtt a lett lövészek bevették volna a Téli palotát azon a késő őszi estén 1917-ben... 2017-ben, a 100 éves évforduló alkalmából, újra beindították azt az órát, melynek mutatói a palota ostroma óta nem mozdultak el. Új időszámítás kezdődött?


Nyugodt szívvel tudom ajánlani Szentpétervári kiránduláshoz Karlova Mónikát aki kitűnő hely- és nyelvismerettel rendelkezik.

2018. november 8., csütörtök

A gondolat ereje

„Az embernek megváltozik az élete, ha megváltoznak a gondolatai.
Ha más töltést kap a gondolat, akkor más irányt vesz az akarat, a cselekvés, hiszen cselekedeteink: láthatóvá vált gondolataink.

Ha pedig más irányt vesz a cselekedet, más irányt vesz az élet is - és így másképpen alakul
és alakít.”

Dr. Gyökössy Endre                             

2018. november 6., kedd

Szentpétervár

Nagy Péter kis háza ahonnan Szentpétervár építését felügyelte

Szentpétervár, Észak-Európa legnagyobb városa, a nagyhatalmú orosz cárok egykori székhelye grandiózus, letaglózó kirakatvárosnak épült, az volt a szocializmus idején és most is nagy mértékben eltér Oroszország városaitól. Kapcsolódó filmet itt találsz!

A fotózás napján  megtekintett látnivalók:
Marijinszkij-színház, Bronzlovas szobra, Admiralitás, Vaszilij-sziget, Mensikov-palota, Auróra cirkáló, Szmolnij-komplexum,  Szentpétervár legnagyobb temploma, az Izsák-székesegyház (gyönyörű mozaikok, freskók, márványok, szobrok, lapis lazuli és malachit bevonatú oszlopok és érdekes kiállítások), és a Péter-Pál-erőd: a Néva egy szigetét szinte teljesen elfoglaló építményben számos nevezetesség található, melyek közül kiemelkedik a Péter-Pál-székesegyház. Ebben a templomban vannak a cárok síremlékei Nagy Pétertől egészen az utolsó cárig, az 1918-ban kivégzett II. Miklósig.

2018. november 1., csütörtök

Halottak napja valójában a Szeretet napja

Ha már olvastad az Aranyfonalat és átélted gondolatait, sok csodálatos ember és lélek tapasztalatát, tudod, hogy
"NINCS HALÁL.
És nincsenek HALOTTAINK. Mindenki él, csak nem itt, hanem ott. Tovább ment. Átköltözött.
Akit szeretsz, az VAN.

Szándékosan nem azt mondom, hogy akit „szerettél” – mert a szeretet nem múlik el soha. Gondolj rá, idézd meg magadban a lényét – s ő is azt teszi majd, mert ha valóban szeretitek egymást, összeköt benneteket az Aranyfonál.

…az igazi szeretet nem múlik el soha!”

„Az arcunk megváltozik, a világunk megváltozik, csak a szeretet nem, mert az örök…

„Egyszer egy évben láss a szíveddel, s akkor megérint a bizonyosság - bármilyen átváltozás történt is, és bármilyen messzire ment is az, akit szeretsz, mégis veled van. A rádió adóvevőnél sem számít a távolság, ha jó a vétel. Akit örökre elvesztettnek hittél - ott él veled.'”
                                                                                                               Müller Peter