2014. június 28., szombat

Tükörneuronok


A tükörneuron, olyan idegsejt, amely abban az esetben is aktív, amikor az egyén egy bizonyos cselekvést végrehajt és akkor is, amikor  megfigyeli ugyanazt a cselekvést. Tehát az idegsejt mintegy ”tükrözi” a másik egyed tevékenységét, mintha azt maga a megfigyelő végezné.
Néhány kutató szerint a tükörneuronok felfedezése a legfontosabb újdonságok közé tartozik az idegtudományon belül. Köztük van, V. S. Ramachandran, aki szerint nagy szerepük lehet az utánzásban és a nyelvelsajátításban, együttérzésben.

Ezzel magyarázható a filmek ránk tett hatása: amit látunk, gyakran úgy éljük meg a későbbiek során, mintha mi magunk tapasztaltuk volna meg.

Forrás: wikipedia
Angol nyelven megtalálod itt!
Kapcsolódó cikkek itt!

2014. június 27., péntek

Amikor az emberek szülők lesznek...

Dr.Thomas Gordon
"...magatartásukban valami furcsa, szerencsétlen
fordulat következik be. Egyszeriben felvesznek egy szerepet, és elfelejtik,
hogy emberek. Az anyaság-apaság szent birodalmába lépve, úgy érzik, magukra
kell ölteniük a „szülő" köntösét. Teljes komolysággal próbálnak bizonyos
módon viselkedni, mert azt hiszik, szülőként így kell. Bíró Katiból és Andrisból
- ebből a két emberi lényből - egyszerre Bíró Anyuka és Bíró Apuka lesz.

Ennek az átváltozásnak igen komoly hátrányai vannak, például az, ha a szülő
elfelejti, hogy még mindig emberi hibákkal, korlátokkal és valódi érzésekkel
rendelkezik. Elfelejtkezve saját emberi mivoltáról, sok szülő valóban megszűnik
emberi lenni. Már nem engedi meg magának, hogy önmaga legyen - bármit
is érezzen egyik vagy másik helyzetben. Mintha szülőként az lenne a kötelessége,
hogy valahogyan jobb legyen, s nem csak egyszerűen ember.

A felelősségnek ez a rettenetes terhe komoly kihívás a szülővé átalakult ember
számára. Úgy érzi, érzéseinek mindig következeteseknek kell lenniük, mindig
szeretnie kell gyerekeit, feltétel nélkül elfogadónak és toleránsnak kell lennie,
önző igényeit félre kell tennie, fel kell áldoznia a gyerekek kedvéért, mindig
igazságosnak kell lennie - de legfőképpen azokat a hibákat nem szabad elkövetnie,
amelyeket saját szülei követtek el őellene.

Bármennyire érthetőek és tiszteletet parancsolóak is ezek a célkitűzések, a valóságban
inkább gyengítik, mint erősítik a szülői hatékonyságot. Elfelejtkezni
saját emberi mivoltunkról: az első komoly hiba, amit szülőként elkövethetünk.
A sikeres szülő megengedi magának, hogy ember legyen - valódi ember."
Dr.Thomas Gordon: PET A szülői hatékonyság fejlesztése

A szerző további gondolatai:
Elfogadó és nem elfogadó szülők
Egyformán elfogadónak lenni?
KÖVETKEZETLENSÉG vagy „EGYSÉGFRONT"
Hamis elfogadás


2014. június 24., kedd

Szent Iván-napi örömtűz

A Szentiván éji tűzgyújtás - leginkább ez is a Naphoz, a fényhez kötődő szertartás - örömtűz. Az év leghosszabb napján fénymegtartó, mágikus erővel ruházták fel, sőt gyógyító erőt is tulajdonítottak neki. A tűznek továbbá tűzvész ellen védő funkciója is volt.
jún. 24. Keresztelő Szent János (Virágos Szent János) ünnepe. A → napfordulókat már a keresztény vallás létrejötte előtt megünnepelték Egyiptomban és néhány közelkeleti népnél. A keresztény világban a nyári napfordulóra eső Keresztelő Szent János ünnepe az 5. sz.-ban lett általánossá. A szent tiszteletére gyújtott → Szent Iván-i tüzet kapcsolatba hozták a napfordulóval, a tudós fényszimbolika egyházi magyarázatának kiindulópontja János evangéliuma (3:30) lett: „Annak növekednie kell, nékem pedig alább szállanom”. A keresztény ünnep magába olvasztotta mindazokat a hiedelmeket (→ hiedelem) és → rítusokat, amelyek különböző népeknél a nyári napfordulóhoz kapcsolódtak. – Hazánkban a 16. sz. óta biztosan, de valószínűleg már régebben is örömtüzet gyújtottak ezen az ünnepen. A magyar régiségben a jún. hónapot Szent Iván havának nevezték. A tűzgyújtást tűzcsóvák forgatása (lobogózás) és hazánk egyes területein, főleg Nyitra megyében hosszú éneksorozat: a → Szent Iván-i ének éneklése kísérte. Más → mágikus eljárások, cselekmények és hiedelmek vízzel, növényekkel, füvekkel, virágokkal, gyümölcsökkel kapcsolatosak. Már Bod Péter említette a 18. sz.-ban azt a más népeknél is ismert hiedelmet, hogy ilyenkor 
  • a kutak és források vize körül füstöt támasztottak, hogy a sárkányok és kígyók mérgét elűzzék, továbbá üszögöket vittek a káposztás kertbe, hogy a hernyó a káposztát meg ne egye.
  • Az ünnep estéjén kötött koszorúnak egyes vidékeken különös erőt tulajdonítottak, s ezt a ház elejére szokták akasztani → tűzvész ellen.
  • Az olyan anyának, akinek elhalt gyermeke, Szent Iván napja előtt nem szabad gyümölcsöt ennie mert: Szent Iván a korán meghalt gyermekek mennyei pártfogója is: egyes hiedelmek szerint ezeknek a gyermekeknek június 23-án éjszaka gyümölcsöt oszt a mennyben. Úgy tartották, hogy ha egy keresztelés nélkül elhunyt gyermek édesanyja gyümölcsöt evett Szent Iván napja előtt, a gyermeke nem kap. Koltay Erika hozzátette: sokan azért sütöttek almát a Szent Iván-éji tűzben, hogy a gyermekeknek ne essen bajuk
  • A tűzugrálás alkalmából tűzbe dobott gyümölcsnek is fontos szerepe volt, → mágikus tárgyként használták. A tűzben sült almát a gyermekeknek szórták, hogy egészségesek maradjanak; Szeged vidékén a fog- és hasfájás orvossága volt, Baranyában a sírokra is tettek a sült almából. Csongrádon azt tartották, hogy a tűzbe azért kell almát dobni, hogy az elhunyt rokonok is élvezzenek a gyümölcsből.
  •  Szerelemvarázsló (→ szerelmi varázslás) szerelmi praktikák és jóslások is fűződnek e naphoz, éppúgy mint → esővarázslás.
A tüzet zsúpkévéből, szalmából, gallyakból stb. gyújtják, illatos növényeket, virágokat füstölnek rajta, melyeket gyógyításra is felhasználnak: ökörfark-kórót, orgonát, bodzát, ürmöt stb. Az a lány, aki nem evett e napig cseresznyét, ott szétosztja leánytársai között a magával hozott gyümölcsöt. Azok az asszonyok, akiknek gyermeke meghalt, a tűz körül álló gyermekeknek cseresznyét osztogattak.  A tüzet az ének során a leányok vagy a legények és lányok átugrálták (→ ugrás, rituális), s az ugrás sikerének mágikus jelentőséget tulajdonítottak, ilyenkor a lányok férjhezmenésére is jósoltak. – A szokás hazánkban s a határokon túl élő magyaroknál még néhány helyen élő. A tűzugráson kívül Európa-szerte szokásos a fáklyagyújtás, tüzes karika eregetése, tűzcsóválás, szórványosan a magyarság is gyakorolta ezeket, így pl. Törökkoppányban is szokásos volt a tűzcsóválás.

A Szent Iván-naphoz fűződő hiedelmek és szokások egyrészt a szomszéd népektől kerültek hozzánk, másrészt egyházi közvetítéssel. Érdekes, hogy a népi kultúrában a szlávos Szent Iván név használatos e nap és rítusai jelölésére. – Irod. Bellosics Bálint: Magyarországi adatok a nyári napforduló ünnepéhez (Ethn., 1902); Marót Károly: Szent Iván napja (Ethn., 1939); Dömötör Tekla: Naptári ünnepek – népi színjátszás (Bp., 1964); Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium I–II. A Mária-ünnepek és jelesebb napok hazai és közép-európai hagyományvilágából (Bp., 1977).
Forrás:Internet, Farkas Hédi
Kapcsolodó cikkek:

Jeles napok az időjóslásban (Június - Szent Iván hava )

Sötétségről és világosságról

 

2014. június 21., szombat

Milyennek írod a történetedet?Dorothy Hall (Diane Keaton édesanyja)

A magad történetét írtad, ezt eddig értem, anyu, de miért kellett ennek ilyen szomorúra sikerülnie? Mire volt jó mindez? Hol lelni pozitív gondolatokra a kézírásodban?
Ha elmondom neked, mennyire szeretem a nevetésed, elégedettebb lettél volna önmagaddal? Mi változott volna, ha tudtodra adom, mennyire büszke vagyok, hogy egy nagyon nem mindennapi egykori Mrs. Los Angeles lánya le-hetek? Ha tudod, milyen szélsebesen inaltam haza a Willars gimnáziumból, miután Dave Garland megböködte kitömött melltartómat, és belém kötött, talán arra is rájössz, mennyire nélkülözhetetlen a vigasztalásod. Ha meg-érted, mekkora öröm volt számomra, hogy a konyhapult mellett ücsörögve nézhetem, hogyan készíted el … uzsonnánkat, másként alakul minden?

 

2014. június 19., csütörtök

A szeretet hatása


''A szeretet emeli trónjára az embert!" 

Ha itt van a szeretet mennyire fontos a trón?
Kapcsolodó cikket találsz itt!

2014. június 17., kedd

Ébredés


"Ha nem ébredsz fel elég korán, sosem fogod látni a napfelkeltét! "
PAULO COELHO

2014. június 11., szerda

Korlátokról


Amikor az emberek tudják, hogy eltűnnek a határok, akkor ritkán állítanak fel maguknak saját korlátokat.
Túl sok pénz, tétlenség, és máris az ördög csapdájában vagyunk.
Tami Hoag: Az Alibi klub

Kapcsolodó cikkek:

Kinek és mit engedünk meg? (Shakti Gawain)

Az agresszió és annak elfojtásának problematikája (BG)

Szabadság

További kulcsfogalmakat találhatsz itt!

2014. június 3., kedd

Dr. Temple Grandin és az "ölelő doboz" (autista Dr.)


Mary Temple Grandin, a Coloradoi Álalmi egyetem professzora 1947 augusztus 29.-én született Amerikában.  Bestseller szerzőautista aktivista, tanácsadó (az állattenyésztési ágazatban az állatok viselkedését tanulmányozta) Az "ölelő doboz" létrehozója, ami egy eszköz, melyet sikeresen alkalmaznak az autisták megnyugtatására. A 2010-ben készült  díjnyertes életrajzi film Temple Grandin életútját dolgozza fel.Szerepel a Time 100 listáján a "száz legbefolyásosabb ember a világon", a "Hősök" kategóriában.

Az állattartást segítő eszközök kifejlesztésével szerezte hírnevét. Kevesen tudják, hogy Grandin az autizmus egyik formájában, Asperger-szindrómában szenved. Hároméves volt, amikor az autizmust diagnosztizálták nála. Az orvosok azt javasolták az anyjának, hogy adja intézetbe. Ám ő inkább nevelőt fogadott, aki fáradságos munkával elérte, hogy Temple beszélni és írni kezdjen. Miközben a középiskolában a diákok gúnyolódásának céltáblája lett, néhány tanára rájött, hogy a lányt érdeklik az állatok. Az egyetemen pszichológiát és zoológiát tanult, majd ledoktorált, és a nagyüzemi állattartás szakértője lett.
Az életútját összefoglaló filmet megnézheted itt:
Dr. Temple Grandin (autista Dr.)
Forrás: Wikipedia, Youtube 

Kapcsolódó film: Csajvadászat (Simple Simon)

2014. június 1., vasárnap

Szeretetről


"Nincs időm, hogy utáljam azokat, akik nem szeretnek, mivel túlságosan el vagyok foglalva azok szeretetével, akik szeretnek."
Dr.Wayne W. Dyer