2018. január 23., kedd

Viking Hajók Múzeuma


Viking hajómúzeum (Vikingskipshuset). A gyűjteményben számos híres és díszes viking hajót állítottak ki, amelyek közül a leghíresebb az 1903-ban talált Osebergit.
A 15 pár evezős, rendkívül kecses hajót part közeli közlekedésre tervezték, hosszúsága 22 m, szélessége 5 m, az árboca 9-10 m magas.
A leletet igazán a síremlékek gazdagsága teszi egyedülállóvá. A dendrokronológiai analízis szerint a temetés 834-ben történt, egy úrnőt és szolgálóját temették el. Egyes kutatók szerint az úrnő a legendás Åse (Ósze) királynő volt az Yngling-házból, Széphajú Harald nagyanyja, az óskandináv birodalom megalapítója. Az igen gazdag sírmellék alapján annyi bizonyos, hogy rendkívül előkelő volt, a túlvilági útjára gazdagon felszerelve bocsátották. Az ékszereket sírrablók ellopták, de ami maradt, az is rendkívüli forrása a vikingek hétköznapi életét vizsgáló kutatóknak.
A másik két hajó a Gokstad melyet az Olso fjord nyugati partján találtak 1880-ban, és egy törzsfő hajósírjaként szolgált (a feltételezések szerint Åse mostohafiát temették el benne 50-60 évvel az Oseberg-i után). A Gokstad a 9. században épített viking hajó, 23 méter hosszú, palánkos építésű, vékony tölgyfából készült, amelyet tizenkilenc bordával és vaslemezekkel erősítettek a törzshöz.
A viking szó nem adott nemzetet jelölt, hanem inkább egy bizonyos foglalkozást.
A temetési szertartásokat gyakran kísérte emberáldozat, s az elhunytat gyakran temették el értékes ékszerekkel, eszközökkel, aminek hasznát vehette a túlvilágon. A sírokban sok nehéz, tömör, de díszesen faragott, fémveretekkel ellátott bútort, ládákat, szekrényeket találtak. A pogány rítusok a vikingek korának végére természetesen eltűntek, de még a kereszténység felvétele után is előfordult, hogy ajándékokkal akarták megvesztegetni régi isteneiket.
A vikingek művészetére eleinte kizárólag a germán állatornamentika volt a jellemző, de később megjelent a növényábrázolás, s fellelhető benne római eredetű és keleti, sztyeppei eredetű réteg is. Művészetük kizárólag díszítőművészet, nem ismerték az önállóan létrehozott művészeti alkotásokat. De ez az ornamentika kitöltött minden rendelkezésre álló felületet, legyen az egy hajó orra vagy melltű, csat.
A vikingek legjelentősebb, legismertebb alkotásaik hajóik, amelyek segítségével vakmerő hadjáratokat, felfedező utakat tettek. Hajóik voltak legféltettebb kincseik, legfőbb büszkeségeik, tekintélyük megalapozói.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése