2019. április 30., kedd

Tökéletes?!

Ruttkai Éva/Forrás:http://mek.oszk.hu
"Arra születtél, hogy valódi legyél, nem pedig tökéletes."
Forrás: Internet

2019. április 24., szerda

Érzések


"Az érzések olyanok, mint a gyerekek: nem akarod, hogy vezessék az autót de a csomagtartóba sem teheted őket!"
                                                                                                              Vágyak szerelmesei c.film

2019. április 23., kedd

Sorsszerű találkozások


Tolnay Klári azt mondta, első férjével (Ráthonyi Ákos rendező) azért kellett neki sorsszerűen találkoznia, hogy megismerhesse anyósát, aki beavatta őt a teozófia rejtelmeibe. Általa ismerte meg Ramana Maharishit, India szentjét, a keleti hagyomány spirituális titkait, Paul Bruntont és Mme Blavatsky tanításait.
Más emberré vált néhány esztendő leforgása alatt.
Az a bölcs és mélyen látó asszony, akit később a nagy színésznőben megismertünk, ebből a különös találkozásból született.
„Anyósom miatt mentem férjhez” - mondta nevetve. - Erre csak utólag jöttem rá!
Ő volt az én első gurum, akit rajongva szerettem!”
Müller Péter: Ji Ching

2019. április 18., csütörtök

Újjászületés


Az újjászületés fázisai:
1/ megrázkódtató, félelmetes, riasztó szakasz = a régi megreped és semmivé válik
+ 2/örömteli, felemelő fázis = az új színre lép.

Fontos! Ne rekedjünk meg az első hangulati fázisban!

I-Ching 51

2019. április 16., kedd

A bölcsesség szeretete


A filozófia a görög philia (szeretet, törekvés) és a szophia (bölcsesség) szavak összetétele alapján a bölcsesség szeretete

Először Hérakleitosz (Kr. e. 5. sz.) nevezte magát a bölcsesség vagy a bölcselet kedvelőjének.
forrás: Turay Alfréd

2019. április 10., szerda

Szerezd vissza a harmóniát!Akit a Ji-king vezet, sohasem keresi a konfliktusokat.
Minden helyzetben a harmónia fönntartására törekszik, s ha az mégis elvész, azon igyekszik,
hogy azonnal visszaszerezze.
Nem szívesen támad - csak akkor, ha már elkerülhetetlen.
„A szelídek öröklik a Földet.”
Ennek a békés magatartásnak az a bizonyosság az alapja, hogy az élet nem ellened, hanem
érted van. Hogy benne vagy a Taóban, mint magzat az anyaméhben. Ami történik veled, az „ming
- sorsszerű.
Lényegében ez a krisztusi tanács is: „Szeresd felebarátodat önmagadként”... „Állj ellen a gonosznak”...
„Szeressétek ellenségeiteket”... stb.
A baj az, hogy ebből semmi nem valósult meg.
A szétszakadt egyházak több mint ezer esztendeje engesztelhetetlen gyűlöletben élnek, s ez
a konok ellenségeskedés egész kultúránkat minden vonalon jellemzi.
Ezt azért fontos tudni, mert a mi lelki szerkezetünkbe ez a „taoista” felfogás egyáltalán nem
épült bele. Nemcsak mi, őseink sem értették már a harmónia nyelvét - a gyönyörűséges egységélmény
csak könyveinkben él, vagy képmutató hazugságokban; történelmünket a diszharmónia, a
gyűlölet és az a rögeszme uralja, hogy a másikat vagy erőszakkal kell meggyőzni, vagy, ami még
jobb megoldás: el kell pusztítani.
Nekünk a szeretetről - a világgal való egység élményről nincsenek valódi tapasztalataink.
Legalábbis nagyon ritkák.
A mi valóságos létélményünk az, hogy idegenül élünk egy ellenséges világban, amely hazudni
tudja csak a szeretetet.
Ezzel a tudattal nem lehet harmonikusan élni.
A Ji-king pedig harmóniát akar teremteni, s ez az ellentétek, a Jin-Jang erők kiegyensúlyozásával
történik.
Ezért az „élet művészének” azt a korszerűtlen - de igaz - tanácsot adja, hogy ne tekintse ellenségének
a világot, még akkor sem, ha a világ annak tekinti őt!

Éljen úgy, mint a jó tengerész: bármilyen háborgó és veszélyes is a tenger, emeletes hullámokon
dobálja hajóját, dühöng és el akarja nyelni - mégsem tekinti ellenségének! A tenger a jó hajós

lételeme. Hitvese, szerelme, istene, akivel néha keservesen birkózik, de sohasem úgy, mint egy
ellenséggel, hanem mint saját testével, lelkével, mindenével! Nem tudna nélküle élni, mert az övé:
egy vele! Ezért sohasem átkozza a vihart - előre számít rá, tudja, hogy benne van a sorsában -, s
igyekszik helytállni a halálos veszedelemben is.
A jó hajós a legnagyobb viharban is tudja, a megoldás kulcsa az ő kezében van. S ha nem
ott, akkor az Istennél. De sohasem gyűlöli a tengert!
Az „élet művésze” senkit sem tekint „ellenségének”, még akkor sem, ha mások annak tekintik
ők. Ez egyébként a harcművészet alapszabálya.
Mindenkit együttérzésre nevelnek, s eltanácsolják azokat a tanítványokat, akik agresszívek,
és a másik emberben csakis a levágandó idegent látják.
Az ilyen szemléletnek nem csupán „morális”, de praktikus oka is van: gyűlölettel nem lehet
győzni! A jó harcos egységben él az ellenfelével - azért ismeri gondolatait. Ezért tudja legyőzni,
ezért is könyörületes hozzá az utolsó pillanatig. De utána már nem!
A szamuráj békés - de nem tanácsos sem becsületére, sem életére törni.
Müller Péter: JI KING

2019. április 9., kedd

Lehetőségek

Fotó: Fotó és további infó itt!
 Az elme a takács, ő szövi a jellem belső szövetét és a körülmények külső szövetét is. Amit addig tudatlanságban, fájdalomban és bánatban szőtt, szőheti megvilágosodásban és boldogságban is.

Napoleon Hill

2019. április 2., kedd

Akadályainkról

  
Fotó és további infó: Asszertiv akademia

Manapság a legtöbb akadályunk nem külső, hanem belső. A második világháború óta a történelem legnagyobb felvirágzásait éltük meg. Kevesebb háborúval kell szembenéznünk, kevesebb a halálos betegség és sokkal több a biztonsági háló. 
  De a világ továbbra is ritkán cselekszik úgy, ahogyan mi szeretnénk. Külső ellenfelek helyett belső feszültségekkel küzdünk. Szakmai frusztrációkkal, beteljesületlen várakozásokkal, örökölt tehetetlenségeinkkel. 
  És továbbra is ugyanazokban a letaglózó érzésekben van részünk, amelyekben az embereknek mindig is volt: bánatban, fájdalomban, gyászban.

Ryan Holiday