2013. október 31., csütörtök

2013. október 30., szerda

Maradandó részünkről (Márai Sándor)


 Az ember, mérhetetlen gőgjében és hiúságában, hajlandó elhinni, hogy a világ törvényei ellen is élhet, megmásíthatja azokat és büntetlenül lázadhat ellenök. Mintha a vízcsepp ezt mondaná: "Én más vagyok, mint a tenger." Vagy a szikra: "Rajtam nem fog a tűz."
 De az ember semmi más, mint egyszerű alkatrésze a világnak. (...) A kő, a fém is tovább él, mint az ember. Ezért mindaz, amit testünkön át jelentünk a világban, jelentéktelen. Csak a lelkünk erősebb és maradandóbb, mint a kő és a fém - ezért soha nem szabad másképpen látnunk magunkat, mint lelkünk térfogataiban. Az erő, mely a romlandó testi szövetben kifejezi magát, nemcsak alkatrésze, hanem értelme a világnak. Ez az erő az emberi lélek. Minden más, amit a világban jelentünk és mutatunk, nevetséges és szánalmas.
Márai Sándor

A szerző további gondolatai:
Építs minden nap valamit

További kulcsfogalmakat találsz itt!

2013. október 27., vasárnap

Kintó
A kintó az utca hőse, nagyszájú, felelőtlen huligán. Sztálin tőlük tanulta a durvaságot és a virtuozitását a káromkodásban.” Trockij

Alkalomadtán nagyobb dolgokat is megfújtunk- karos gyertyatartót, ezüstdobozt, ilyesmit. Néha pedig, ha ahhoz volt kedve, Majom (kintók vezetője) odasz@rt a szoba közepére.
A betörők három ok miatt csináltak ilyet:
1.       ez a legnagyobb fokú megvetés jele.
2.       a szabadság fitogtatása – ha akarok még sz@rok is nálad.
3.       az egész ügyet valahogy könnyedebbé teszi – elvittem a te sz@rodat, cserébe hagyok itt egy keveset az enyémből
További részleteket a könyvből itt találsz!


2013. október 26., szombat

Mennyit érsz?


"Egy professzor felmutat egy 10.000 Ft-os bankjegyet az osztálynak, majd megkérdi a tanulókat:
"Ki szeretné ezt a bankjegyet?" minden gyerek felemeli a kezét. Összegyűri a kezében a pénzt, majd újból felteszi a kérdést az osztálynak:
"Továbbra is szeretnétek?" a kezek ismét az égbe emelkednek. A professzor eldobja a gyűrött bankjegyet, majd ráugrik és eltapossa, ezután újból megkérdi:
"Még mindig akarjátok a pénzt?" a gyerekek újból jelentkeznek egytől egyig. A professzor ekkor így szól:
" Kedves barátaim, ma tanultatok egy nagyon fontos leckét az élettől, habár ezt a 10.000 Forintot összegyűrtem, rátapostam és eldobtam, de továbbra is szeretnétek ha a tiétek lenne, mert a bankjegy értéke nem változott, még most is 10.000 Forintot ér! Sokszor az életben ellenkeznek veletek, emberek visszadobnak és elutasítanak titeket. Azt érzitek, hogy már nem ér semmit a létetek, de a ti ÉRTÉKETEK nem változik SOHA azoknak az embereknek, akik valóban szeretnek titeket, még akkor sem, amikor a legrosszabb passzban vagytok, az emberi ÉRTÉKETEK TOVÁBBRA IS UGYANANNYIT ÉR."
NE KÉTELKEDJ magadban, mindig ugyanannyit értek, sőt többet, de SOHA KEVESEBBET!"

Forrás:Internet (TB)

További kulcsfogalmakat találhatsz itt!

2013. október 25., péntek

Megbocsájtásról (krumpli példáján)Egy tanár, aki a meg nem bocsátás nagy áráról tanított, megkérte a diákokat, hozzanak egy-egy zsák krumplit a következő órára. Válasszanak ki mindenkihez egy krumplit akinek nem akarnak megbocsátani. Írják rá az illető nevét és a dátumot. Azután egy hónapig magukkal kell vinni a zsák burgonyát bárhova is mennek. Miután egy ideig magukkal cipelték a burgonyát, a diákok elkezdték felismerni, mekkora súlyt cipelnek magukkal. Mennyi energiájukat emészti fel a csomagra fordított figyelem. Mennyire kell vigyázniuk hogy el ne hagyják. Később aztán a krumplik elkezdtek rothadni és bűzleni. A diákok rájöttek, hogy az egyetlen bölcs dolog amit tehetnek, ha minél hamarabb megszabadulnak tőlük.
Milyen sokan cipelnek talán egy életen át feleslegesen rothadó krumplival tele zsákot. Görnyedve, rosszkedvűen, és bűzt árasztva a környezetükben.
Neked sok krumplid van? 
Eljött már az ideje, hogy megszabadulj tőlük?
Választhatod azt, hogy MEGBOCSÁJTASZ!

Interneten talált forrás alapján
Beküldte:NYÉ
További kulcsfogalmakat találhatsz itt! 

2013. október 24., csütörtök

Az igazi erőről (Müller Péter)"Az erős emberek bizakodók. A gyengék borúlátók és szorongók."
Müller Péter
   
További gondolatok a szerzőtől itt!

További kulcsfogalmakat találsz itt!

2013. október 23., szerda

Bizalom

Forrás: Hooponoponoway Magyarorszag

Ne veszítsd el soha a bizalmadat! Isten egyenesen ír görbe vonalakon.

Portugál közmondás

További kulcsfogalmakat találhatsz itt!

2013. október 22., kedd

Függőség 2 (Csernus Imre)


"Aki állandóan a neten vagy a mobilján lóg, az végtelenül egyedül van. Látszólag ugyan a barátai, saját belső körének tagjai között mozog, mégis magányosan pötyög a gépén. Ám mivel nem tud egyedül lenni, kell a pótcselekvés, egy elterelő hadművelet, ami eltereli a gondolatokat a valódi konfliktusról." /Csernus doki/

Kapcsolódó cikk: ÉTEL, SZEX és FACEBOOK (Chris Cade nyomán)
További kulcsfogalmakat találhatsz itt! 

2013. október 20., vasárnap

A legnagyobb bűnről
"Mindannyian vétkezünk, de a legnagyobb bűn az, ha ragaszkodunk a tévedéseinkhez."
Lenin

Milyen része volt Sztálinnak abban, hogy Lenint a mai napig nem temették el?
Ajánlom mindenki figyelmébe 

Richard Louire: Sztálin önéletírása című könyvét, melyben választ kaphatunk a  fenti kérdésre.
További részleteket a könyvből itt találsz! 
További kulcsfogalmakat találhatsz itt!

2013. október 19., szombat

Tanítókról
Pusztán azért, mert valaki sokat taníthat nekünk, még nem biztos, hogy kedveljük őt. Többnyire azoktól az emberektől tanulhatunk a legtöbbet, akik visszatükrözik számunkra, hol értük el szeretetre való képességünk határait. Ők azok, akik tudatosan vagy tudattalanul szembesítenek a bennünk rejlő félelemmel. A falainkat mutatják meg nekünk. (Marianne Williamson)

További kulcsfogalmakat találhatsz itt! 

2013. október 18., péntek

Isten és a kegyetlenség
A gyermekek isten képét a szüleikről mintázzák, számukra Isten az Apa , Anya és a „Hatalom”képviselőjének képének szintézise.

Íme egy Sztálin életrajzából vett példa:
A Mindenható Istenben …hittem. Főleg akkor, amikor dörgött az ég, vagy földrengés rázta meg a környéket. Az én szememben az Isten szigorú és haragos volt. Csak ő tudta, mit miért tesz. Megvolt a maga igazsága, és aszerint ítélkezett. Egyedül ő volt szabad, a világ minden lakója neki szolgált. És volt két földi helytartója – a cár atyuska és az apám.

…Tudtam, hogy Isten nem irgalmas és nem könyörületes. Nekem sem volt részem a könyörületben. Ekkor már nagyobbacska voltam, nem lehetett olyan könnyen felemelni. Az apám már nem tudott a falhoz vágni, mint valami nyeszlett macskát, így aztán az lett a szokása, hogy ököllel és szíjjal vert.
További részleteket a könyvből itt találsz! 

2013. október 16., szerda

A grúz forradalmárok
A csoportunk kezdetben Szergo körül formálódott… ő tudott a legjobban magyarázni a tőkéről meg a munkásosztály kizsákmányolásáról.
Egyszer ezt mondta:
-          Vannak olyan dolgok, amelyeket egy forradalmárnak soha nem szabad elkövetnie.
-          Például?- kérdeztem
-          Például … ártatlan embereket megülni.
-          Nem igaz. A forradalom ellenségei már ezerszer bizonyították, hogy egyáltalán nem félnek ártatlanok megölésétől. Amíg csak ők merik ezt megtenni, mindig ők fognak győzni!
Heves vita keletkezett. Mindenkinek volt valami mondanivalója, és senki nem tudta kivárni a sorát. Mindenki egyszerre beszélt, a végén még egy kis lökdösődés is elkezdődött.
Úgy éreztem, eljött  a pillanat. Szó nélkül hátat fordítottam, és elindultam. Az üzenet világos volt- elhagyom a csoportot, de bárki, aki jónak látja követhet. Néhányan azonnal a nyomomba szegődtek, néhányan csak később, amikor már viszonylag távolabb kerültünk a Szergo körül maradóktól.
Fejlődésem új szakaszához érkeztem: vezetője voltam egy csapatnak, amely kiállt valamilyen elképzelés mellett.
További részleteket a könyvből itt találsz!