2014. július 31., csütörtök

Béke


“A békét nem lehet fegyverrel megőrizni, csak megértés által elérni.”
Albert Einstein

2014. július 29., kedd

Engedéllyel bántanak?

"Senki sem bánthat meg az engedélyem nélkül!"
Mahatma Gandhi

Ezt valahol mélyen tudtuk/juk, mégis hagyjuk, megengedjük.
A bűntudatunk engedélyezi a bántalmazásunkat?
Ideje abbahagyni ;)
Hogyan?
"Elengedem az adósságodat, és kérlek te is engedd el az én tartozásomat!" (Miatyánk latin szövege alapján)

2014. július 28., hétfő

Nevetés és szeretet!


Nevess annyiszor, ahányszor lélegzetet veszel és
addig szeress, ameddig élsz!
Rumi

2014. július 27., vasárnap

A szándék ereje

"Senkit sem lehet megakadályozni abban, amit valóban meg akar tenni."
A koboldok varázslatos legendája

 További kulcsfogalmakat találsz itt

 

2014. július 26., szombat

Szeretetreől (Robert Merle)
"Azt mondják nekünk: »Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat«, de ha tenmagadat korlátolt, gyermekes és félénk módon szereted, felebarátodat ugyanilyen formában fogod szeretni. Ezért kell szoknia, hogy szeretete tág, ép, bölcs és teljes legyen. Ez nem oly könnyű dolog, mint hinnők. Egy tisztán látó és erős lélek önzésében több a hatásoskönyörületesség, mint egy elvakult és gyenge lélek odaadásában. Mielőtt másokért élne, önmagáért kell élnie, mielőtt önmagát odaadná, hatalmába kell ejtenie magát. Biztos lehet afelől, hogy öntudata egy részecskéjének megszerzése ezerszerte fontosabb végső számításában, mint öntudatlanságának a maga egészében való odaadása.'" (,,A bölcsesség és a végzet", 1924.)


 További kulcsfogalmakat találsz itt2014. július 25., péntek

Hit (Cyril Massarotto)

- Isten?

- Igen.

- Csak azt szeretném tudni, miért engem választottál, amikor nem is vagyok hívő?

- Félbeszakítlak: minden ember hívő.

- Ugyan már!. Nem voltam hívő, amíg nem találkoztunk. Engem nem nagyon érdekelt a vallás, de vannak emberek, például a nagyanyám, emlék­szem ...

- Tudom, Andrée nagyi, nem szerette a vallást, mindig azt mondta neked, hogy a vallásosok hülyék, Isten egy nagy csalás, akit csak azért talál­tak ki, hogy reményt adjanak azoknak, akiknek már semmijük sincs, és ha Isten létezne,  nagy gaz­ember volna, amiért hagyja az embereket éhen halni a nyomorban, és lenne egy-két szava ahhoz az Istenhez, aki végignézi, hogy magányosan és szomorúan halnak meg emberek.

- Na, látod?

- Éppen ez· az, sokkal jobban hitt bennem, mint mások, mert haragudott rám. Azok, akik úgy gon­dolkodnak, mint ő, nem szeretnek, tehát létezem a számukra, különben eszükbe sem jutna, hogy beolvassanak nekem. Nem mélyedek el a témá­ban, de tudd, hogy minden ember hisz bennem, akár tudatában van, akár nincs, akár elvár tőlem valamit, vagy harcol ellenem, mint egy eszme ellen. A tudósok, akik azzal töltik az idejüket, hogy bebizonyítsák, semmi nem isteni eredetű, a sem istent sem embert nem ismerő anarchisták, akik félnek a létezésemtől, mert irtóznak mindenféle uralomtól, az értelmiségiek és az együgyűek, mind­azok, akik ostoroznak vagy ostromolnak, a maguk módján mind hisznek bennem. Félni, óvakodni, tartani tőlem, kifigurázni, tagadni, bizonyítani próbál­ni őt, bizonyosnak lenni, kételkedni benne: mind­ettől létezem. Ez a hit.

Cyril Massarotto:Isten a haverom
További gondolatok a szerzőtől:
Istenhez kapcsolt „kellékek”

További kulcsfogalmakat találhatsz itt!

2014. július 24., csütörtök

Szeretet


A szeretet cselekvés. Világos, jóindulatú, erőlködésmentes (könnyű), és  ellenállhatatlan.
Byron Katie

További kulcsfogalmakat találsz itt

2014. július 23., szerda

Hamis elfogadás


"Tegyük fel, hogy az anyát zavarja, hogy ötéves gyereke sokáig fenn van este.
Másra lenne igénye, mondjuk, olvasni akar. Szíve szerint ezt tenné, és nem a
gyerekkel töltené már az időt. Talán az is zavarja, hogy így rövid lesz az éjszaka
a gyereknek, és másnap várhatóan nyűgös lesz. Esetleg attól is tart, hogy megfázik
a gyerek. Mégis, engedékeny elveit követve, ez az anya nem szívesen szembesíti
gyerekét követeléseivel. És az ilyen szülő nem tehet mást, mint hogy hamis
elfogadást színlel. Megpróbál úgy viselkedni, mint aki elfogadó a gyerek
késői fennlétével, holott valójában egyáltalán nem az. Talán idegesíti, talán dühös,
de mindenképpen kudarcot él át, mivel saját igényeit nem elégítheti ki.
Hogyan hat a gyerekre a hamis szülői elfogadás? Mint azt mindnyájan tudjuk,
a gyerekek bámulatosan érzékenyek a felnőttek viselkedésére. Már-már
misztikusnak tűnik, mennyire megérzik szüleik valódi érzéseit: olyan nem szóbeli
üzeneteket fognak fel a viselkedésből, melyekből következtetni tudnak -
tudatosan vagy tudattalanul. Az a szülő például, aki valójában ingerült és dühös,
önkéntelenül küld erről „küszöb alatti" jelzéseket: talán egy fintort, a
szemöldök felhúzását, egy sajátos hanghordozást, bizonyos testtartást, valamely
arcizom feszességét veheti észre a gyerek. Ezeket a jelzéseket a gyerekek
már egészen kis korban felfogják, mivel a tapasztalat arra tanította őket, hogy a
mama ilyenkor nem egészen elfogadó azzal, amit éppen csinálnak. Érzik a roszszallást
- és abban a pillanatban úgy élik meg, hogy a szülő nem szereti őket."
Dr.Thomas Gordon

2014. július 19., szombat

Kincsről
Egy útnak nem kell aranyból lennie ahhoz, hogy kincshez vezessen :)

Alan Brennert: Honolulu

2014. július 18., péntek

Szimbólumokról


A szimbólum (ógörög σύμβολον vagyis syn = össze-, együtt- és ballein = dobni) vagy jelkép egy jelentéshordozót jelöl (például szavak, tárgyak, eljárások stb.). Az ábrázolt objektum nincs feltétlenül jelen.
A szemiotikában a szimbólum a legáltalánosabb értelemben vett jel, amelyhez egy jelentés kapcsolódik.
Valamely gondolati fogalmat érzékeltető jel, jelkép, amely képzelettársítás folytán nemcsak a kifejezendő fogalmat helyettesíti, hanem vele kapcsolatban különböző érzéseket, hangulatokat, egész gondolatsorokat tud felidézni.
Jelképes értelművé teszi az egész közleményt megéreztetéssel, sejtetéssel.(költői nyelv legnagyobb hatású stíluseszköze a szimbólum)

Az, hogy milyen jelentés társul a jelentéshordozóhoz, függ a felhasználási területtől és a kontextustól.
A vallás, mitológia vagy művészet szimbólumait általában nem lehet tisztán racionális alapokon lefordítani vagy magyarázni, mivel többletjelentést hordoznak. Míg például egy közlekedési jel jelentését a jogszabály egyértelműen meghatározza, addig a vallásos, álombeli vagy mitológiai szimbólum túllép a racionalitás síkján és a kulturális környezettől függő személyes jelentést tartalmaz a felhasználója számára.

Fogalma: Metaforából származó szókép. Valamely fogalom, eszme, érzés érzékletes jele, amelynek képzettársítás folytán gazdag gondolati, érzelmi és hangulati töltése van.
forrás:Wikipedia

Kapcsolódó cikkek:
Az Akadályok Elhárítója (GANÉSA)
Bőr (Dr. Rüdiger Dahlke)
A dimenziók tana
Fejtsük meg a fájdalom üzenetét!
Hasnyálmirigy (pancreas)
A körmök és az agresszió (Dr.Rüdiger Dahlke)
Meditáció - Mandala Az ősagy logikája (Harville Hendrix)
PHI …Aranymetszés...Da Vinci... Fibonacci-számok... ötszög
Ruháink szimbólumai
Szemölcsök (Dr. Rüdiger Dahlke)
Cikkajánló: Szimbólumok üzenete
Természtetes illatosítók
A mell megbetegedéseinek lelki okai és feloldásuk ...
Villandry Franciaország kertje

 További kulcsfogalmakat találsz itt

 

 

 

 

 

2014. július 17., csütörtök

KÖVETKEZETLENSÉG vagy „EGYSÉGFRONT"

 "KÖVETKEZETLENSÉG BIZTOSRA VEHETŐ
A szülők következetlensége ... elkerülhetetlen. Hogyan is lehetne másképp,
hiszen érzéseik napról napra, helyzetről helyzetre, „gyerekről gyerekre" változnak.
Ha megpróbálnának következetesen reagálni, ezek a reakciók nem lennének
valódiak. Az a hagyományos előírás, hogy a szülő mindenáron legyen
következetes a gyerekével, nem vesz tudomást arról, hogy a gyerekek, a helyzetek
és mama-papa is különbözőek, ráadásul emberi lények. Ez a tanács mellesleg
káros is, mivel arra indítja a szülőket, hogy valamit megjátsszanak: olyan
embernek mutatkozzanak, akinek az érzései mindig ugyanazok.
NINCS SZÜKSÉG SZÜLŐI „EGYSÉGFRONTRA"
A következetességre vonatkozó tanácsot sok szülő úgy is értette, hogy az anyának
és apának mindig ugyanazt kell éreznie, és egységes frontot kell képviselniük
a gyerekekkel szemben. Ez lehetetlenség. Mégis, a gyereknevelésben ez az
egyik legmakacsabb tévhit. E régi eszme szerint a szülőknek mindig fedezniük
kell egymást a gyerek előtt, hogy azt hihesse, szülei pontosan ugyanazt érzik az
adott viselkedés kapcsán.
Nem beszélve a stratégia tisztességtelenségéről (ketten egy ellen szövetkezni),
ez az eljárás gyakran hamis magatartásra is kényszeríti az egyik szülőt."
Dr.Thomas Gordon

2014. július 16., szerda

Szeretetről (Rumi)


A szeretet folyó. Igyál belőle. 
Rumi
További kulcsfogalmakat találsz itt

2014. július 15., kedd

Azt tenni ami helyes


Őrültség azt gondolni, hogy  szomorúságra és felháborodásra van szükségünk ahhoz, hogy azt tegyük, ami  helyes
Byron Katie
További kulcsfogalmakat találsz itt

2014. július 13., vasárnap

A pillanat heve


"Annak érdekében, hogy változtatni tudjunk valamin,  inkább koncentráljunk teljes mértékben  a cselekedetünk hosszú távú hatásaira, mint hogy hagyjuk, hogy a pillanat heve elröpítsen."

Yehuda Berg
Kapcsolódó cikkek: Türelem

További kulcsfogalmakat találsz itt!

2014. július 12., szombat

A stresszoldás célja

    (A gyengédség, pontosság és hatékonyság jegyében)


    A feszültség és az önkételkedés (belső bizonytalanság) feloldása.
    Fokozza a tudatosságot és az öngyógyulási képességet a test, az elme és az érzelmek harmonikus működése által.
    Segít megvizsgálni, megérteni és enyhíteni a mentális, érzelmi, fizikai stressz és a betegségi minták kiváltó okait,  amelyek befolyásolják a kommunikációt, kapcsolatokat, a munkát, a tanulást, a viselkedést és az élet egészét.    

    Segít felismerni azokat a gyermekkorban felmerülő problémákat, amelyek korlátozzák a felnőtt lét adta lehetőségeket a jelenben.
    Segíti a tekintély, belső erő visszaszerzését.
    Segít megtalálni, meglátni a választás lehetőségét ott, ahol úgy tűnik, hogy nincs is.
    Segít helyreállítani  a kívánt élet létrehozásához szükséges energiát.

    Segít ismét megtalálni és felfedezni valódi, elveszettnek hitt, boldog önmagunkat!


További információkért kattintson ide!

Hova vezet a türelmetlenség ?


Türelmetlenséggel gyorsan, de sehova sem jutsz el. Ha ragaszkodsz a sietséghez, akkor  nagyon gyorsan mozogsz - és gyakran sehova se jutsz el. Vegyél egy mély lélegzetet. Nyugodj meg.(Lazíts). Találd meg a békédet.
Neale Donald Walsch

Kapcsolódó cikkek: Türelem

További kulcsfogalmakat találsz itt!

2014. július 11., péntek

Szeretetről (Byron Katie)


Mindenki szeret engem, és rendben van, ha még nem döbbentek erre rá ;)

Byron Katie nyomán

2014. július 10., csütörtök

Egyformán elfogadónak lenni?


"Az a gondolat, mely sok, szülőknek szánt könyvben megtalálható, és amely
szerint a szülőnek egyformán elfogadónak kell lennie mindegyik gyerekével
szemben, nemcsak hamis, de erős bűntudatot is ébreszt azokban, akik nem egyformán
éreznek gyerekeik iránt. A legtöbb ember készségesen elismeri, hogy
elfogadása nem egyforma a különböző felnőttekkel szemben. Miért lenne ez másképp
a gyerekeinkkel?

Amikor a szülő éppen erőteljesnek, egészségesnek és boldognak érzi magát,
valószínűleg könnyen érez elfogadást gyereke viselkedésével szemben. Vagyis,
ha a szülő jól érzi magát, jóban van magával, akkor kevesebb dolog zavarja majd
abból, amit a gyerek épp csinál.

De ha a szülő halálosan fáradt, kialvatlan, fáj a feje, vagy dühös magára, akkor
nagyon sok minden zavarja majd abból, amit a gyerek körülötte tesz..."
Dr.Thomas Gordon

2014. július 9., szerda

Jókívánság ereje


"Szívből jövő jókívánság garancia a beteljesüléshez!" Dr. Szolár György
Emlékezz rá, hogy magadnak is kívánhatsz így, és ezt hívják teremtésnek ;)
BG

2014. július 8., kedd

Az én utam (Rumi)

Photo:GB

"A te utad, csak a tied.
Mások sétálhatnak veled, ám senki sem járhatja le helyetted..."
Rumi
További kulcsfogalmakat találsz itt

2014. július 6., vasárnap

Sikerről


Sok sikertelen ember van, aki nem vette észre, hogy milyen közel volt a sikerhez,amikor feladta!

Thomas A. Edison
További kulcsfogalmakat találsz itt!

2014. július 5., szombat

Új kezdet

Engedd, hogy a kudarc
Rávilágítson a legfőbb
tanulságra:
Minden naplemente
Egy nagyon, nagyon fényes
És erőteljes napfelkelte kezdete.

2014. július 4., péntek

Mindenki hazudik ?

 Peter Stiegnitz osztrák író és szociológus évtizedek óta foglalkozik a kérdéssel, hogy miért hazudnak az emberek. „Hazugságok nélkül nem is tudnánk létezni” – mondja Stiegnitz "Mindenki hazudik" című könyvében. „Ez a folyamat négy éves kor körül kezdődik, és soha nem ér véget.”
Kutatásai során azt tapasztalta, hogy az emberek 41%-a azért hazudik, hogy bosszúságot spóroljon meg magának, 14%-uk az élete megkönnyítése érdekében teszi, 8% azért nem az igazat mondja, hogy szeressék – és az emberek 6%-a lustaságból füllent. A tudomány megkülönböztet önbecsapást, mások becsapását, kollektív becsapást. Mások becsapása például, amikor a párunknak hazudunk, a kollektív becsapás egyik iskolapéldája pedig, amikor politikusok ígérnek nekünk valamit, amit nem fognak betartani.
A kis különbség
Érdekes a férfiak és nők közti különbség is. A férfiak átlagosan 20%-kal gyakrabban hazudnak, mint a nők. Füllentenek, amikor a saját autójukról (sokkal gyorsabb), a munkahelyükről (sokkal jobban fizetett) és a házastársi hűségről (megvan) beszélnek. Ugyanakkor a nők a súlyukkal, korukkal, a hűséggel és a frissen vásárolt holmikkal kapcsolatosan hajlamosak az igazmondás mellőzésére.
Az ember, mint hazugságjelző
Egyes bűnügyi filmekben rendszeres szereplő az a bizonyos nyomozó, aki tökéletesen olvas a szavak között. De vajon mi, hétköznapi emberek is képesek vagyunk leolvasni a hazugságot a partnerünk arcáról? Peter Stiegnitz meg van róla győződve, hogy igen. „Amikor a férfiak csalnak, izzadni kezdenek, kerülik a szemkontaktust, ide-oda csúszkálnak a széken és hosszú, terjengős előadásba kezdenek. A nők viszont mereven bámulnak, elpirulnak, bőbeszédűvé válnak, és eltérnek a tárgytól” – állítja. Eltérő a rajtacsípéskor kiváltott reakció is. „A férfiak azonnal elhárítják magukról a felelősséget, és igyekeznek másokat felelőssé tenni a hazugságért. A nők ellenben sokkal ügyesebben reagálnak, és igyekeznek viszonylagossá tenni a hazugságot. Ez amiatt van, mert hajlamosabbak rá, hogy elfogadják az igazságot” – magyarázza a hazugságkutató.
Politikusi hetvenkedés
Alkalmazhatjuk ezt az ismeretet politikusok esetében is, és le tudjuk leplezni, ha hazudnak? Egyszerűen csak figyeljük a beszélő arckifejezését. Aki belül ideges, gyakrabban vakarja meg az orrát, beletúr a hajába, húzogatja a nyakkendőjét vagy tikkel a szemével. Ha ilyent látunk, már gyanút foghatunk: éppen lóvá akarnak tenni bennünket.
(Németből fordította: H. Orsi)

2014. július 3., csütörtök

Elfogadó és nem elfogadó szülők

 "Hogy egy szülő mennyire elfogadó egy gyerekkel szemben, az részben a szülő
személyiségétől függ. Vannak szülők, akik pusztán természetükből adódóan,
könnyedén elfogadóak a gyerekek iránt. Az ilyen szülők érdekes módon általában
is elfogadóak az emberek iránt. Vagyis az elfogadás: személyiségjegyük.
Jelzi belső biztonságukat, magas toleranciaszintjüket, azt a tényt, hogy szeretik
önmagukat is, és hogy önmaguk iránti érzéseik eléggé függetlenek mindattól,
ami körülöttük történik.
Mindannyian találkoztunk már ilyen emberekkel. És
ha nem is mindig értjük, mitől lettek ilyenek, az biztos, hogy „elfogadó" embereknek
tartjuk őket. Jó velük lenni, az ember könnyen megnyílik előttük, elengedheti
magát, önmaga lehet
.
Más szülők viszont - mint hétköznapi emberek is - eléggé el nem fogadóak
másokkal szemben. Valahogyan nem tudják elviselni a legtöbb viselkedésmódot,
amivel találkoznak. Amikor például szülői működésüket figyeljük, gyakran
nem is értjük, hogyan lehet ennyi - számunkra minden további nélkül elfogadható
- viselkedést nem elfogadni. Magunkban talán azt mondjuk: „Ugyan
már, hagyja békén a gyerekeket, hiszen nem zavarnak senkit!"
Többnyire ezek azok az emberek, akiknek szigorú, merev elképzeléseik vannak
arról, hogyan illik viselkedni, mi a helyes, és mi a helytelen - és nemcsak a
gyerekek kapcsán, hanem bárkire vonatkozóan. Az ilyen emberek társaságában
valószínűleg feszengünk - talán mert kétségeket ébresztenek bennünk, vajon
elfogadnak-e."
Dr.Thomas Gordon