2016. augusztus 31., szerda

Hálabefőtt

A hálabefőtt készítését akár most is elkezdheted.
Idézd fel a nyár legszebb pillanatait és készíts belőlük egy rövid emlékeztetőt.
Kiválaszthatsz hozzá valamilyen szép papírt, vagy egy pici kavicsot, kagylót...
Amikor kevesebb a napsütés és több a feladat, jót tesz ha kiveszel belőle egy lelki csemegét hogy felidézze az örömteli pillanatokat!  

BG 

További gondolatokat találsz itt!  

2016. augusztus 30., kedd

Biológiai és vegyi fegyverek


    A vegyi és biológiai fegyverek évszázadok óta ismertek.
   1346-ban az ostromlott Kaffa (a mai Feodoszija a Krím-félszigeten) városának falain pestisben elpusztult tatár harcosok holttestét hajigálták át, hogy megfertőzzék a védőket. 
   Négy évszázaddal később, az 1760-as években, az észak-amerikai francia-indián háborúban -az angolok himlővírussal fertőzött takarókat osztogattak a bennszülötteknek.
 
Michael White

2016. augusztus 25., csütörtök

25 elképesztő tény az emberről


Minden ember önmagában is egy csoda, és ha kételkednél benne, ajánlom figyelmedbe az alábbi tényeket: 

 Gondoltad volna, hogy százezer kilométernyi ér van bennünk - ami kétszerese a föld kerületének? Vagy, hogy szemünkkel 2,5 millió évvel vissza tudunk tekinteni a múltba? Nem beszélve arról, hogy 250.000 liter nyálat termelünk életünk során, vagy szívünk 2,5 milliárdszor dobban életünk során?
 

Az alábbi 25 elképesztő tény elgondolkodtatja az embert "lehet hogy eljött az ideje, hogy megfelelően értékeljük magunkat?"

1. A gyomrunkban lévő sav annyira erős, hogy a gyomorfalon 3-4 naponta teljesen új nyálkahártya réteg képződik.
2. Szaglásunk hihetetlenül kifinomult. 50.000 egyedi szagot vagyunk képesek megjegyezni és felismerni.
3. Hihetetlen erő van a mellkasunkban is, egy tüsszentés sebessége 160 km/h.
4. 100.000 kilométernyi ér van a testünkben. Ez elég lenne ahhoz, hogy a földet 2 és félszer körbetekerjük.
5. Bőrünk folyamatosan megújul, életünk során átlagosan 60 kg bőr hámlik le rólunk.
6. Szemünk is emberfeletti dolgokra képes. Ha éjszaka tiszta az égbolt, láthatjuk az Androméda-ködöt, ami egy kis elmosódott valami az égbolton. Az Androméda-köd a miénkhez, a Tejútrendszerhez legközelebb lévő galaxis, 2,5 millió fényévnyire van tőlünk. Ha felnézünk és látjuk az Androméda galaxist, akkor épp 2,5 millió évvel a múltba tekintünk vissza.
7. A horkolás hangereje elérheti a 80 decibelt, ami egy működő légkalapács hangereje.
8. Életünk során körülbelül 250.000 liternyi nyálat termelünk. Ez elég lenne 2 medence feltöltéséhez.
9. Testünkben 7.000.000.000.000.000.000.000.000.000 atom található.
10. Ébrenlét alatt agyunk annyi elektromos energiát termel, amivel égve tudna tartani egy villanykörtét.
11. Ha a szemünk képességeit egy digitális fényképezőgép felbontásával kellene összehasonlítani, szemünk egy 576 megapixeles kamera lenne. Jelenleg a legmagasabb felbontású fényképezőgép, a Mamiya DSLR, 80 megapixeles.
12. Az agyunk, pontosabban a prefrontális kéreg, még a 40-es éveidben is fejlődik. A prefrontális kéreg szociális képességeinkért felelős.
13. Életünk alatt szívünk hozzávetőleg 2,5 milliárdszor dobban meg, és összesen 1,5 millió hordónyi vért pumpál.
14. Testünk óránként 180 millió vörös vérsejtet termel.
15. Egy lépéshez 200 izom összehangolt működése szükséges.
16. Átlagos körülmények között 3 percig maradnánk életben levegő nélkül, 3 napig víz nélkül, és 3 hétig étel nélkül. Ez a bűvös hármas persze emberenként változik, és a körülményektől is függ.
17. Ha arcmimikánkat tudatosan megváltoztatjuk, hogy egy érzelmet színleljünk, hamarosan érezni fogjuk azt az érzelmet. Ezért is jó mindig mosolyogni.
18. Ujjlenyomatunkhoz hasonlóan nyelvünk lenyomata is teljesen egyedi.
19. Amikor megszülettünk 350 csont volt a testünkben. A test növekedésével sok csont összeforr, így felnőttkorra már csak 206 csontunk marad.
20. Életünk egy-harmadát alvással töltjük.
21. Egy átlagos ember két évet tölt életéből szeretkezéssel.
22. Ha képesek volnánk 20 Hz alatti hangokat is hallani, érzékelnénk izmaink működésének hangját.
23. Minél többször hallunk valamit, annál inkább meggyőződünk arról,  hogy az igaz, még ha első hallásra teljes képtelenségnek tűnt is.
24. A sírás csökkenti a stresszt és  lehetővé teszi az emberek számára, hogy csökkentsék a düh és a szomorúság érzését.
25. Az emberek a legjobb hosszútávfutók a bolygón,  képesek legyőzni a lovakat (és minden mást) a maratoni távú versenyeken.
Forrás:Internet
További részletekért kattints ide!


2016. augusztus 24., szerda

Ókori kéziratok
Az ókori görögök és rómaiak nagy krónikaírók voltak. Az emberi civilizáció számára sajnálatos módon írásaik nagy részének nyoma veszett. Az egyik legnagyobb veszteség akkor ért bennünket, amikor a tűzben odaveszett a fel-gyújtott Alexandriai Könyvtár nagyszerű ismerettára. De más, kevésbé drámai körülmények között is sok szöveg tűnt el.
A görög és római civilizáció hatalmas irodalmának egy részét Európa és Kis-Ázsia kolostoraiban és uralkodói könyvtáraiban őrizték meg, sok iromány a sötét középkort is túlélte. Nagyrészt a firenzeieknek köszönhető, hogy az európaiak mindezt a tudást felelevenítették, és a civilizáció ma reneszánsznak nevezett, óriási mértékű felvirágzásának kiindulópontjaként használták fel.
A tizennegyedik századi nagy itáliai filozófus, Petrarca maga köré gyűjtötte a hasonló gondolkodású tudósokat, akiket hozzá hasonlóan elbűvöltek a klasszikus tradíciók. Ők úgy vélték, hogy akár több ezernyi eredeti latin és görög nyelvű kézirat és dokumentum is rejtőzhet magány-gyűjteményekben és isten háta mögötti kolostorokban. Sokan közülük életcéljukká tették ezeknek a kincseknek a felkutatását.
Petrarca után egy emberöltővel tették az ókori "tudományos" értekezések terén az egyik legjelentősebb felfedezést. A kutatás egyik kulcsfigurája Niccolo Niccoli volt. A 15. század második évtizedében Niccoli bukkant rá a római író, Manilius Astronomica a, Lucretius De rerum naturdjára, valamint több, bányászattal és földműveléssel foglalkozó könyvre, köztük Statius 'lvaejére és Columella De re rusticdjára. Néhány évvel késő b Bracciolini meglelte Sextus Julius Frontinus Liber de/aquisét, amely a római építészet technikájának alapkövét Jelentette, valamint Cicero Brutusát, azt a könyvet, amely a monarchikus kormányzási forma erényeinek ecsetelése miatt politikailag hamarosan vitatottá vált.
Ezeknek a leleteknek az adta a jelentőségét, hogy eredeti latin nyelven íródtak, és nagyrészt érintetlenek voltak. Ez pedig azt jelentette, hogy a tizennegyedik század végének és a tizenötödik század elejének firenzei elitje először olvashatta a klasszikus kor nagy gondolkodóinak szavait pontosan úgy, ahogy awkat leírták.
De ami talán még ennél is fontosabb, hogy amikor ezeket a műveket lefordították, és elkezdték őket értelmezni, egykettőre rájöttek, hogy a római tudósok tudományos gondolkodása milyen rendkívüli mértékben táplálkozik egy még régebbi forrásból: a görögök, különösen pedig az olyan figurák az elképzeléseiből, mint Archimédesz,
Arisztotelész, Pitagorasz és Platón, a görög művelődés Kr. e. 500 és 250 közötti aranykorának képviselői.
Ennek elkerülhetetlenül az lett a következménye, hogy újabb, még intenzívebb kutatás indult a tudományos ismeretek eredeti görög nyelvű forrásai után. A már előkerült írásoktól fellelkesülve Firenze legtehetősebb polgárai közül jó néhányan ügynököket menesztettek külhonba, hogy felkutassanak, és a nevükben megvásároljanak bár-mit, ami görög eredetiben fellelhető.
Nyugat-európai kézben az eredeti görög kéziratokat mind ez ideig csupán Arisztotelész írásainak néhány töredéke, Platón egy-két írása és Euklidész pár traktátusa képviselte, melyeket szerzetesek őriztek féltékenyen vagy egy maroknyi megszállott birtokában voltak. Állítólag magának Petrarcának a tulajdonában is volt egy eredeti Homérosz-kézirat, amelynek viszont egyetlen szavát sem értette. Az általa emlegetett római írók szavahihetőségében megbízva elfogadta, hogy Homérosz nagy költő volt, és minden este lefekvés előtt megcsókolta a könyvet.
A tizenötödik század első három évtizedében több száz eredeti kézirat talált magának utat Firenzébe, elsősorban Keletről: ahol egykor keresztes lovagok harcoltak a kereszténység védelmében, most nyugati megbízottak alkudoztak, és vásárolták fel a szellemi tőkét a törököktől. Egy Giovanni Aurispa nevű firenzei ügynök egyik különösen gyümölcsöző utazása után egymaga 238 teljes kézirattal tért haza 1423-ban.
Firenze szellemi közössége ily módon jutott hozzá Arisztotelész Politikájának hiánytalan példányaihoz, Hérodotosz történetírásaihoz, Platón dialógusaihoz, az Iliászhoz, az Odüsszeia 'hoz, Szophoklész drámáihoz, valamint Hippokratész és Galénosz orvosi írásaihoz.
A görög szövegek egyre gyarapodó gyűjteményének pontos fordításaival az a nyugtalanító felismerés járt együtt, hogy a görögök már csaknem kétezer évvel korábban túlszárnyaltak mindent, amit addig a firenzeiek kulturális téren elértek. Ez a felfedezés azonban nem járt destruktív következményekkel. Arra inspirálta őket, hogy ne csupán versenyre keljenek velük, hanem merészen vegyék fontolóra az ókoriak által elért teljesítmények továbbfejlesztését.
1428-ban bizottságot alakítottak a firenzei oktatási rendszerben végrehajtandó számos változtatás elősegítésé-re. A város kulturális szívét jelentő Studium egyik kurátora Cosimo de' Medici, az akkor Rómában élő ifjú bankár lett. Ö vette rá a firenzei egyházi intézményeket, hogy évi 1 500 forint adományozásával két új tanszékkel bővítsék a tantárgyak körét. A meglévő stúdiumok a következők voltak: orvostudomány, asztrológia, logika, nyelvtan és jogtudomány, ezeket egészítették ki az erkölcstannal, valamint a retorikai és poétikai katedrával. Ez minden firenzei diák számára új tanrendet eredményezett, és ez alkotta annak az Európa-szerte átvett rendszernek az alapját is, amely Anglia, Franciaország és !tália egyetemein egészen a 18. századig változatlan formában maradt fenn. 


Kapcsolódó cikkek:

Ókori kéziratok – Hogyan állapítják meg a korukat?


2016. augusztus 23., kedd

A Medici-titok

Giuliano de' Medici  és Lorenzo de' Medici. Botticelli és ismeretlen művész festményei
 A Mediciek életét számtalan titok szövi át, elég ha beleolvasunk az életrajzaikba.

Michael White egy misztikus krimiben eleveníti fel Cosimo de'Medici és menyasszonya Contessina de' Bardi fiatalkorát, az ő unokájuk volt a későbbi Lorenzo il Magnifico – magyarul: „a nagyszerű” vagy „a tündöklő” Lorenzo.

A rengeteg drámai csavar és fordulatot olvasva az ember úgy érzi, mintha egy kincsvadász filmbe csöppent volna, vagy legalábbis annak forgatókönyvét olvasná.

A Medici-titok egybesző múltat és jelent így azok, akik ismerik Firenzét és Velencét a könyv segítségével újra bejárhatják őket, izgalmas tartalommal pedig Michael White tölti meg ezeket a helyeket.

További cikkek:
Medici Katalin
Firenze Olaszország
Firenze 2011
Firenze 2015Firenze Uffizi
Mediciek Firenzeben
Velence

2016. augusztus 18., csütörtök

Az ördög legnagyobb kincse 
Kép: hvg.hu
Az ördög megunta a körülötte lévő sok kacatot és kiárusítást rendezett.
Eladásra kínálta az összes negatív érzést, indulatot:
a haragot,
fájdalmat,
dühöt és társait.
Amikor ismerősei ezt látták, megkérdezték tőle:
- Ha mindenedet eladod, végül ne marad semmid... Mihez kezdesz akkor?
- Van egy zsákom, az mindennél többet ér!
- Mi van benne?
- A félelem, azzal az egész világot le tudom győzni!

Kapcsolódó cikkeket találsz itt: 

Félelem és hatalom

2016. augusztus 17., szerda

A legfelvilágosultabb világnézet


"... Gandhi világnézete a legfelvilágosultabb:
 Törekednünk kell arra, hogy az ő szellemében cselekedjünk: ne használjunk erőszakot, amikor ügyünkért harcolunk, és tartózkodjunk a részvételtől olyasmiben, amit rossznak tartunk."
Albert Einstein

2016. augusztus 16., kedd

Felvidéki útinapló (Tom Selley)

Fotók: Tom Selley

Tom Selley összefoglalóját és képeit szeretettel ajánlom minden érdeklődő figyelmébe:
2016.4.15. Péntek..Nyitra...(fotók megtekintéséhez kattints ide!)
Számomra meglepetés város...Rengeteg történelmi emlékkel...Utak kereszteződésében...szép fekvésű  ...Zobor hegy a koszorúja....
Nyitra Vármegye központja volt...Ősi város a Római kortól jegyzett...Ma 80 000 lakója van....élhető város....
Körbejártuk a Megyeházat...felsétáltunk a várba.....Nagyon hasonló a Budai várnegyedhez ...Hangulatában olyan,hogy szinte Budán éreztük magunkat.........Megnéztük a Nagyszeminárium díszes épületét...A Katedrálist belül és kívül....Gyönyörködtünk...

2016.4.15. Péntek....Csitár..(fotók megtekintéséhez kattints ide!)
Kicsi kis falucska.....Amennyire tudja őrzi a magyarságát....
A Polgármester asszony fogadott  a " Földanyánál "....Végigkalauzolt  minket a falun a kulturházig.... Ahol szép Kodály emléktábla van...
Elénekeltük....." A csitári hegyek alatt....."népdalt....Kodály itt gyüjtötte és dolgozta fel a dallamot....Erre nagyon büszkék a Csitáriak.....
Megnéztük a templomot...Miklós...játszott az orgonán...szép volt....
A templom mellett meghatottan álltunk az öreg hársfa mindent...

                                       2016.4.16. Szombat.... Bajmóc....(fotók megtekintéséhez kattints ide!) 
Ma is csodálatos napra ébredtünk....sok látnivaló várt ránk....
Első csoda a Bajmóci Várkastély....Már messziről láthattuk karcsu tornyait erős falait....
A Bajmóci Várkastély a Nyitra folyó jobb partján egy sziklaszirtre épült...
Folyamatosan bővítették,erősítették és fejlesztették ..mindig a kornak megfelelelően...A 13. század óta a Pálffy család egyik fő birtokközpontja a magyar végvárrendszer fontos tagja volt.....
A vár alatt denevéres cseppkőbarlang található...

2016.4.16.Szombat....Csicsmány....(fotók megtekintéséhez kattints ide!)

Skanzen...Múzeum.... és élő falu....2-300 ember lakja....A Strázsakő hegység katlanjában található a Zsolnai járásban....Első említés a faluról a 13. században van....Kb.200 éve festik házaikat.....
Festett gerendahézak a népi építészet leleményei...A motívumok a megtalálhatok a népviselet hímzésein is.....
Minket teljesen elbűvöltek a " Mézeskalács " házikók... El is kezdtem katalogizálni .....de.. kerékbetört a projekt ...hozták a sört.....2016.4.16.Szombat...Nagyappony...(fotók megtekintéséhez kattints ide!)
  A településről első hivatkozás a 13.századból IV. Béla korából származik.
Az Apponyi várat Csák Máté fívére építette.A romjait láthattuk a buszból.....
Mi a frissen felujított 16. századi reneszánsz kastélyt és a valamikori angol-kertet nézhettük meg.....Kívülről a park és az épületeggyüttes nagyon impozáns...A kastélyban működik az elegáns négycsillagos Shateau Appony........A szálló üzemel... épp egy esküvő fotózgatásba csöppentünk..... Ízlésesen..... műtárgyakkal...2016.4.17.Vasárnap....Gimes község és a Kistapolcsányi Bölény Vadaskert......


(fotók megtekintéséhez kattints ide!)

Hiába..!! Nekünk csak jó időnk lehet.....Ma az első utunk a Zsérei templomba vezetett..../Vasárnap van /Erről majd a végén beszélünk...
Gimesre érkeztünk.... A falut a buszból nyaktekerve láttuk....Központban van a Forgátsh család kiskastélya...Körbejártuk....Állagmegóvás alatt van..látható régi szépsége...Fantáziával életre kelthtő......
Továbbutaztunk a Kistapolcsányi Bölény Vadaskertbe....1958-ban alapították azért,hogy...

2016.4.17.Vasárnap...Kistapolcsány...


(fotók megtekintéséhez kattints ide!)

Egykor Bars vármegye székhelye volt....Első írásos említés 1293-ból származik...1600 után a Rákóczi család birtoka lett....
Először a barokk-klasszicista Alexandriai Szent Katalin Plébániatemplomot néztük meg.A nagymise után a pap néhány szóval ismertette a templom történetét...1784-ben építették....
Búcsújáróhely....A birtokos Rákóczi Erzsébet által...1683.ban a Szent földön fogadalmat tett...és a Pápa engedélyezte kegyhely kialakítását...2016.4.17. Vasárnap....Garamszentbenedek...(fotók megtekintéséhez kattints ide!)


Egykori bencés apátság...
Első írásos emlék1075-ből I Géza adománylevelében található...
Az eredeti román stílust 1424-re átépítik gótikus szellemben...Ekkor alaul ki a kéttornyos,háromhajós bazilika ,gótikus kerengővel.....
1483.-ban Mátyás király a Szent vér ereklyét adományozza a templomnak....Később az ereklyének kápolnát építettek....
A bazilika északi falán látható a Szent György legenda freskója...
A bejáraton Mátyás király szobra is helyet kapott...
 
2015.4.17.Péntek estétől vasárnap reggelig...Zsére  (fotók megtekintéséhez kattints ide!)
a Zoborhegyaljai kis község lakói voltunk....a faluturizmus kegyeltjei.....
Kényelmes jó szállásunk volt elégséges finom koszttal és vendégszerető háziakkal....Ferenc az idgenvezetőnk is Zsérén él.....Lelkes lokálpatrióta..
A faluban hatalmas házakat láttunk...rendezett tiszta virágos portákat...Fóliaházak.....Dolgoznak az emberek.....Van munka..
Mi heten a soförrel Irénkénél laktunk a 38.-ban...
A lányok a napfelkeltét " meridián tornával " kezdték...